KONFERENCJA

MEDIACJA W PRAKTYCE

14 czerwca 2022r.

Firma szkoleniowa Sztuka Komunikacji w Toruniu, Centrum Mediacji działające przy Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, Uczelnia Łukaszewski w Warszawie, oraz Kancelaria Nić Porozumienia w Bełchatowie, serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Mediacja w praktyce.

Nad Konferencją patronat objął Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Celem konferencji było przedstawienie wyników badań oraz próba odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystywać wiedzę o instytucji mediacji w praktyce do budowana i propagowania idei mediacji w społecznościach lokalnych.

Partnerzy Konferencji

Etyka w mediacji z perspektywy mediatora oraz stron konfliktu.

video-img-03
Odtwórz film na temat video-img-03
Odtwórz wideo

Mediacja jako jedna z form pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Mediacja jako jedna z form rozwiązywania sporów indywidualnych w prawie pracy.

video-img-01
Odtwórz film na temat video-img-01
video-img-04
Odtwórz film na temat video-img-04

Wysłuchać głos dziecka w mediacji rodzinnej.

Mediacja w obliczu kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej.

video-img-05
Odtwórz film na temat video-img-05
video-img-06
Odtwórz film na temat video-img-06

Rola mediacji w sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych.