Wewnętrzne dziecko

Wewnętrzne dziecko odnosi się do wewnętrznego aspektu osobowości, który reprezentuje nasze pierwotne, dziecięce emocje, potrzeby i doświadczenia. Jest...