Komunikacja

Coaching – na czym polega i jakie są jego rodzaje?

Porozmawiajmy dziś o coachingu. Z tym pojęciem z pewnością spotkaliście się nie jeden raz. Czy wiecie dokładnie co ono oznacza? Czy dobrze je definiujecie? A może nie wiedzieliście nawet, że istnieje jego kilka rodzajów? Dziś postaram się odpowiedzieć Wam na większość tych pytań, systematyzując jednocześnie wiedzę o coachingu. 

Czym jest coaching?

Słowo coaching przewija się współcześnie w wielu dziedzinach. Dosłownie oznacza możliwość rozwijania swoich umiejętności, zarówno w sferze zawodowej, jak i poza nią, w tak zwanym życiu osobistym. Coach to zatem osoba, która pomaga w rozwoju oraz osiągania lepszych efektów. Pracuje on z indywidualnymi osobami lub też z zespołami pracowników, rozwijając ich umiejętności związane z karierą, zdrowiem, relacjami interpersonalnymi czy biznesem. Bez wątpienia o coachu można powiedzieć, że jest osobą, która wyznacza ludziom pewnego rodzaju indywidualne ścieżki rozwoju, prowadząc tym samym do osiągania jeszcze lepszych wyników. 

Na czym polega coaching?

Sesje coachingowe to przede wszystkim szczegółowe rozmowy coacha z osobą, która zapisała się na trening. Zadaniem trenera jest wydobywanie z osoby, która się do niego zgłosiła, najlepszych cech umiejętności, które są w nim zakorzenione bardzo głęboko. Dopiero na tym spotkaniu mają szansę wybrzmieć. Coach nie dyktuje gotowych rozwiązań, a jedynie nakierowuje. 

Jakie są rodzaje coachingu?

To miejsce, w jakim warto na chwilę się zatrzymać, bowiem coaching ma kilka rodzajów. Nie jest coachingiem samym w sobie, ale dzieli się ze względu na branże, które dana osoba chciałaby pogłębić i rozwinąć w nich swoje umiejętności. Wśród najpopularniejszych rodzajów coachingu wyróżniamy: coaching osobisty, coaching kariery, coaching biznesowy, coaching managerski oraz coaching kadry zarządzającej. 

Coaching osobisty (Life Coaching/Personal Coaching) – jest to coaching ukierunkowany przede wszystkim na rozwój osobisty. Skupia się na indywidualnych cechach danej osoby i wydobyciu z niej tych, które zostały zakorzenione w środku. Pozwala na lepszą organizację własnego czasu, pracę nad umiejętnościami relacyjnymi i wszystkim tym, co związane z życiem osobistym.

Coaching kariery (Career Coaching) – tego typu coaching skupia się na rozwoju zawodowym i planowaniu ścieżki kariery. Uczestnictwo w coachingu kariery pozwala na doskonalenie umiejętności w związku z poszukiwaniem konkretnej pracy, czy też wyboru dalszego kierunku działania, często nawet nowej branży. Najczęściej wybierany jest w momencie, kiedy dana osoba potrzebuje wsparcia w wyborze nowej ścieżki, czy też obszarów w określonej już specjalizacji. 

Coaching biznesowy (Business Coaching) – najczęściej korzystają z niego osoby zarządzające małymi czy średnimi firmami, a także te, prowadzące własną działalność gospodarczą. Jego zadaniem jest zwiększenie efektywności, podniesienie standardów oraz innowacyjności, a dodatkowo również poprawę kontroli realizacji zadań. Innymi słowy, coaching biznesowy ma za zadanie stymulować rozwój kompetencji zawodowych.

Coaching managerski (Manager Coaching) – najczęściej korzystają z niego managerowie średniego szczebla. Jego głównym zadaniem jest praca nad doskonaleniem umiejętności związanych z kierowaniem zespołem, zapewnieniem ciągłości pracy, egzekwowaniem wykonywanych zadań przez zespół czy też wdrażaniem strategii.

Coaching kadry zarządzającej (Executive Coaching) – jak sama nazwa wskazuje, jest on kierowany do kadry zarządzającej na najwyższym szczeblu. Wybierając tego rodzaju coaching, należy zwrócić przede wszystkim uwagę na coacha, który powinien mieć już doświadczenie w pracy z członkami zarządów, prezesami czy też dyrektorami. Celem tego rodzaju coachingu jest oczywiście polepszenie standardów zarządzania w firmie, ale również doskonalenie umiejętności psychologiczno-społecznych związanych ze stanowiskiem i odpowiedzialnością z niego wynikającą. 

Coaching to niezwykle ciekawa sfera psychologii oraz technik, które są w stanie przynieść każdemu z nas ogrom pozytywnych zmian. Jeśli któryś z powyższych rodzajów jest dla Ciebie, warto rozważyć udział w sesji z coachem i rozpoczęcie nowej przygody z doskonaleniem nieodkrytych jeszcze cech, które drzemią w Tobie głęboko.