Komunikacja

Dlaczego warto mówić dobrze o byłym pracodawcy?

Dlaczego warto mówić dobrze o byłym pracodawcy?

Każdy kto przynajmniej raz szukał pracy i brał udział w rozmowie rekrutacyjnej wie, że na jego sukces i powodzenie w procesie rekrutacyjnym składa się wiele czynników. Rekruterzy wybierają konkretnego kandydata na podstawie jego kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz sposobu prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Kluczowe jest, aby kandydat wykazywał entuzjazm i zaangażowanie, a także dobrze wpisywał się w kulturę organizacyjną firmy. Pozytywne referencje i unikalne cechy kandydata, takie jak dodatkowe umiejętności, również odgrywają istotną rolę w procesie rekrutacji. Decyzja o zatrudnieniu opiera się na kombinacji tych wszystkich czynników.

Ludzie najczęściej nie dostają pracy z różnych powodów, takich jak brak odpowiednich kwalifikacji, niewystarczające doświadczenie, słabe przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej czy nieodpowiednie referencje. Jednak jednym z głównych powodów, który często przesądza o negatywnej decyzji rekrutacyjnej, jest negatywne wypowiadanie się o swoim poprzednim szefie.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracodawcy zwracają szczególną uwagę na to, jak kandydat mówi o swoich wcześniejszych miejscach pracy i przełożonych. Negatywne komentarze na temat poprzedniego szefa mogą wzbudzić u rekrutera obawy dotyczące profesjonalizmu i dojrzałości kandydata. Pracodawcy szukają osób, które potrafią utrzymać pozytywne relacje i zachować odpowiednią postawę nawet w trudnych sytuacjach. Negatywne wypowiedzi mogą sugerować, że kandydat jest skłonny do konfliktów, brak lojalności oraz nieumiejętność radzenia sobie z problemami w sposób konstruktywny.

Kolejnym aspektem jest to, że negatywne mówienie o poprzednim szefie może budzić wątpliwości co do zdolności kandydata do współpracy i pracy zespołowej. Pracodawcy cenią sobie pracowników, którzy potrafią współpracować z innymi i wspierać pozytywną atmosferę w zespole. Negatywne komentarze mogą wskazywać na brak umiejętności budowania dobrych relacji w miejscu pracy.

Dodatkowo, rekruterzy mogą obawiać się, że kandydat, który źle mówi o poprzednim szefie, w przyszłości będzie również negatywnie wypowiadał się o nowym pracodawcy. W obawie przed potencjalnym ryzykiem zaszkodzenia reputacji firmy, rekruterzy mogą zdecydować się na zatrudnienie kogoś, kto wykazuje bardziej pozytywne i konstruktywne podejście. Pracodawcy cenią sobie profesjonalizm, umiejętność utrzymywania dobrych relacji oraz zdolność do konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami, a negatywne komentarze mogą skutecznie przekreślić szanse kandydata na zatrudnienie.


Odpowiadając na pytanie o współpracę z poprzednim szefem podczas rozmowy rekrutacyjnej, ważne jest, aby zachować profesjonalizm i skupić się na pozytywnych aspektach. Możesz podkreślić, czego nauczyłeś się od swojego poprzedniego szefa, na przykład jego umiejętności przywódczych, wsparcia w rozwoju zawodowym czy konstruktywnego feedbacku. Dobrym pomysłem jest również wspomnienie o dobrych relacjach i współpracy, o wspólnych projektach i osiągnięciach, co pozwoliło lepiej zrozumieć, jak ważna jest efektywna komunikacja w zespole. Jeśli miałeś trudności z poprzednim szefem, warto zachować neutralność i skupić się na tym, czego się nauczyłeś, unikając negatywnych komentarzy. Można na przykład powiedzieć, że różne podejścia nauczyły cię elastyczności i umiejętności dostosowania się do różnych stylów zarządzania. Nawet jeśli masz negatywne doświadczenia, warto skoncentrować się na lekcjach wyniesionych z tych sytuacji, co pokaże, że jesteś osobą profesjonalną, skoncentrowaną na rozwoju i umiejącą wyciągać wnioski z każdego doświadczenia zawodowego.

Na pytanie, dlaczego chcesz odejść z obecnej pracy, warto odpowiedzieć w sposób profesjonalny i pozytywny, koncentrując się na swoich celach i aspiracjach zawodowych. Można powiedzieć, że szukasz nowych wyzwań i możliwości rozwoju, które lepiej odpowiadają Twoim umiejętnościom i ambicjom. Podkreśl, że jesteś wdzięczny za doświadczenie i umiejętności, które zdobyłeś w obecnej pracy, ale czujesz, że nadszedł czas na kolejny krok w Twojej karierze. Możesz również wspomnieć, że interesuje Cię specyficzna kultura organizacyjna firmy, do której aplikujesz, oraz że chcesz pracować w środowisku, które oferuje większe możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Ważne jest, aby unikać negatywnych komentarzy na temat obecnej pracy czy pracodawcy i skupić się na pozytywnych aspektach zmiany oraz na tym, jak nowe stanowisko wpisuje się w Twoje długoterminowe cele zawodowe.


Aby przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i odpowiadać szczerze, ale z pozytywnym nastawieniem, warto zacząć od dokładnego zapoznania się z firmą i stanowiskiem, na które aplikujesz. Przeanalizuj swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe i zastanów się, jak mogą one być wartościowe w nowej roli. Przygotuj konkretne przykłady, które pokazują Twoje osiągnięcia i umiejętności w pozytywnym świetle.

Przemyśl odpowiedzi na potencjalne pytania dotyczące powodów odejścia z poprzedniej pracy, relacji z poprzednimi przełożonymi i kolegami oraz sytuacji, w których musiałeś rozwiązywać problemy. Skup się na lekcjach, które wyniosłeś z tych doświadczeń, i na tym, jak pomogły Ci one w rozwoju zawodowym.

Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej? Kiedy odpowiadasz na trudne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej, staraj się zachować równowagę między szczerością a pozytywnym nastawieniem. Nawet jeśli masz negatywne doświadczenia, skoncentruj się na tym, czego się nauczyłeś i jak te lekcje mogą przyczynić się do Twojego sukcesu w nowej roli.

Przygotuj się również na pytania dotyczące Twoich aspiracji zawodowych i celów na przyszłość. Pokaż, że jesteś zmotywowany i masz jasną wizję swojego rozwoju. Ćwicz swoje odpowiedzi, aby brzmiały naturalnie i pewnie.

Na koniec, pamiętaj o pozytywnej mowie ciała i tonie głosu podczas rozmowy. Uśmiechaj się, utrzymuj kontakt wzrokowy i bądź entuzjastyczny. Dzięki temu będziesz w stanie przekazać swoje szczere odpowiedzi w sposób, który będzie korzystny dla Twojego wizerunku jako kandydata.