Komunikacja

NLP a introwertyzm. Jak poprawić sztukę komunikacji?

Komunikacja jest niezwykle ważną sztuką w codziennym życiu. Towarzyszy nam na każdym kroku i tak naprawdę to od sprawnego komunikowania się zależy wiele istotnych kwestii oraz naszych relacji z innymi ludźmi. Ta umiejętność pozwala nam nie tylko lepiej wyrażać nasze własne myśli, potrzeby oraz oczekiwania, ale także osiągać kompromisy czy zrozumieć punkt widzenia pozostałych osób biorących udział w dyskusji. Okazuje się, że dzięki pewnym technikom komunikacji jesteśmy również w stanie wpłynąć na innych.

Programowanie neurolingwistyczne, czyli NLP, to pojęcie, z którym często stykamy się między innymi podczas szkoleń coachingowych, choć zdecydowanie nie powinniśmy kojarzyć go jedynie z reklamami czy biznesem. Ta technika w łatwy i wyjątkowo skuteczny sposób może nam pomóc w zmianie zarówno postrzegania, jak i interpretacji rzeczywistości. Richard Bandler i John Grinder, twórcy programowania neurolingwistycznego, uważają, że dzięki tej technice możemy budować własną motywację, wpływać na procesy emocjonalne i myślowe, a nawet wywierać wpływ na innych ludzi.

Czym jest NLP – programowanie neurolingwistyczne?

Programowanie neurolingwistyczne uznaje się za jedną z najmłodszych koncepcji terapeutycznych. Jest jednym z wielu sposobów modyfikowania przeżywania oraz zachowania. Jeden z głównych celów NLP zakłada ustanowienie połączenia pomiędzy językiem, procesami neurologicznymi oraz wzorcami wyuczonych już zachowań, a także modyfikowanie własnych zachowań i odczuć oraz wpływanie na zachowanie innych osób. Poprzez korygowanie i zmianę sztywnych wzorców mentalnych jesteśmy w stanie kształtować te bardziej elastyczne.

Według twórców programowania neurolingwistycznego słowa mają wielką moc, a odpowiednio używane mogą sprawić, że nakłonimy kogoś do działania zgodnie z naszą wolą, przy jednoczesnym przekonaniu tej osoby, że działanie było jej decyzją. NLP może więc być dobrym sposobem na poprawę sztuki komunikacji. Ta technika może pomóc nie tylko zmienić własne zachowanie czy sposób reagowania na różne sytuacje, ale także na budowanie relacji, np. z dzieckiem, opierającej się na głębokiej więzi, bez awantur, kiedy czegoś pociesze zabronimy.

Programowanie neurolingwistyczne bazuje na tworzeniu w pełni świadomych połączeń między myślami i zachowaniami oraz na stosowaniu odpowiednich słów w relacjach z innymi ludźmi. NLP może nam pomóc w nauce zarządzania emocjami, a także w życiu zawodowym, kiedy chcemy stać się bardziej asertywni. Technika ta może się również okazać kluczowa w skutecznej komunikacji, dlatego warto się jej bliżej przyjrzeć, zwłaszcza w sytuacji, kiedy zauważamy wyraźne trudności w sztuce komunikowania się z innymi ludźmi.

Kim jest introwertyk? Komunikacja z introwertykiem

 Introwertyk przeważnie kojarzy nam się z osobą wycofaną, samotną, aspołeczną czy nieśmiałą. Warto jednak pamiętać o tym, że zdarzają się też wśród nich takie osoby, które lubią przebywać wśród ludzi i mają spore grono przyjaciół oraz znajomych, choć jest to zdecydowana mniejszość. Co ciekawe, wcale nie jest to sprzeczność, gdyż introwertyzm sam w sobie to lubowanie się w samotności i spędzaniu czasu samemu ze sobą, a nie nieśmiałość czy brak pewności siebie. Introwertykom może być trudniej nawiązywać kontakty i zawierać znajomości, ponieważ na ogół nie szukają oni zewnętrznej stymulacji. Skupiają się na sobie, pogrążając się w swoich myślach czy uczuciach.

Większość introwertyków wykazuje podobne cechy. Takie osoby uważnie zastanawiają się nad tym co myślą i mówią inni, zanim sami zabierają głos, skupiają się na głębi swoich uczuć, bardzo lubią wszystko analizować i wiele razy przemyśleć, są spokojni, rozważni, na ogół nie podejmują szybkich decyzji pod wpływem impulsu, często preferują słowo pisane, które pozwala im na lepsze wyrażenie swoich myśli, lubią samotność, są samoświadomi, jednak wolą utrzymać swoje emocje dla siebie, zachowują powściągliwość w dużych grupach, jednak otwierają się w gronie znajomych. To wszystko sprawia, że introwertykom trudniej jest nawiązywać nowe relacje, komunikować się z innymi czy wchodzić w nowe relacje.

Jakie cechy introwertyków mogą im pomóc w osiąganiu komunikacyjnych celów?

Choć pewne cechy introwertyków mogą utrudniać im komunikację oraz nawiązywanie nowych, głębszych znajomości, to jednak osoby te posiadają również cechy, które mogą im pomóc w osiąganiu komunikacyjnych celów. O jakich cechach mowa? Otóż introwertycy mają zdolność lepszego słuchania oraz umiejętność skupiania się, a co za tym idzie wykorzystywania swoich spostrzeżeń. Dzięki temu są bardziej skoncentrowani na detalach i zauważają szczegóły, które pozwalają im lepiej zrozumieć daną sytuację.

Introwertycy posiadają również większą zdolność do dokładnego analizowania wszelkich informacji oraz wyciągania wniosków. Wyważone podejście do rozmowy pozwala im więc na lepsze zrozumienie tego, co mówią ich rozmówcy oraz bardziej precyzyjne udzielenie trafnej odpowiedzi. I choć te cechy nie opisują oczywiście tylko osobowości introwertycznych, to są to bardzo ważne umiejętności, o których większość introwertyków często zapomina. A to właśnie one są wielkim atutem i kluczowym elementem skutecznej komunikacji.